หน้าแรก

บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท ภายใต้การควบคุมดูแลและถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร กรุ๊ป (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งก่อตั้งมากว่า 50 ปี และได้รับการจัดสรรมาตรฐานจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้อยู่ในกลุ่มสินค้าอันดับ 1 ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ถึง 19 สาขาทั่วโลก จึงยืนยันได้ถึงความมั่นคงและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ปัจจุบันนับได้ว่า บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานตัดชิ้นขึ้นรูป (DIE-CUT) ของประเทศไทย ด้วยความหลากหลายของวัตถุดิบ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO 9001 พร้อมด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI LICENSE) เราจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองทุกรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าต้องการจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในคุณภาพและการส่งมอบอย่างทันท่วงที ระยะเวลา 10 ปีกับประสบการณ์ความมุ่งมั่นในการทำงานและทีมงานมืออาชีพ ทำให้ บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด เติบโตอย่างมั่นคง และพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมแปรรูป โดยเราจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมศักยภาพความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้มีการวางนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่รับเข้า ไม่ใช้วัตถุดิบ ตลอดจนไม่ผลิตงาน ซึ่งมีส่วนผสมชองสารต้องห้าม เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า.

สินค้า

คำมั่นสัญญาของเรา

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 61 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรม ไฮ-เทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

อีเมล์: ci-t@ci-th.com
โทรศัพท์: 035-350-707-13
แฟกซ์ : 035-350-714