คำมั่นสัญญาของเรา

คำมั่นสัญญาของเรา

ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการผลิต บวกกับความหลากหลายของวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ซึ่งผ่านการคัดเลือกและควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต การตรวจเช็คคุณภาพโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จนรู้และเข้าใจทุกขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างดี เราจึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ DIE-CUT (ขึ้นรูป) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานแห่งคุณภาพภายใต้ต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่า จนเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของลูกค้าอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเรายังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DIE-CUT (ขึ้นรูป) ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสามารถรองรับทุกความต้องการได้ทันท่วงที

เราจึงต้องมีการตรวจเช็คความเรียบร้อยและคุณภาพของวัตถุดิบทุกชิ้นให้ได้มาตรฐานก่อนเตรียมวัตถุดิบ เพื่อส่งเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต่อไป ซึ่งเรามีวัตถุดิบและเครื่องมือที่หลากหลาย ทำให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัว

จากนั้น เราจึงทำการขึ้นรูปสินค้า (DIE-CUT) ตามรูปแบบที่ต้องการ และทำการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงการทำกราฟฟิคสกรีนอย่างละเอียด ประณีต พิถีพิถัน ด้วยทีมช่างที่มีศักยภาพ ความชำนาญ และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และด้วยนโยบายที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก สำหรับสินค้าที่ต้องระมัดระวังป้องกันผงละอองเป็นพิเศษ เราจะแยกเข้าสู่ห้อง “CLEAN ROOM” ซึ่งมีมาตรฐานการควบคุมสูง และในขั้นตอนการผลิตนี้ เรายังมีการตรวจเช็คคุณภาพความเรียบร้อยตลอดเวลา ตั้งแต่งานชิ้นแรกที่ออกมา ขณะที่ผลิต และก่อนทำการบรรจุสินค้า

สุดท้ายก่อนส่งสินค้าออกไปสู่มือลูกค้า เราทำการตรวจเช็คคุณภาพอีกครั้งก่อนเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นได้มาตรฐาน จากนั้นจึงนำส่งลูกค้าอย่างตรงตามต้องการ

“ทุกขั้นตอนการผลิตของชิโยดะ เราเน้นและให้ความสำคัญในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นหลัก เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการและดีที่สุดสำหรับลูกค้า”