เกี่ยวกับเรา

นโยบายคุณภาพ

นโยบาย หรือเป้าหมายหลักของเราคือการบริการและการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบอย่างดีที่สุด เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นที่ออกไปสู่มือลูกค้าได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่นำสมัยบนมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มาใช้เพื่อควบคุมรักษาคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบให้รวดเร็วทันต่อความต้องการ ซึ่งเราได้มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคลากรทุกฝ่าย อีกทั้งคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างความพร้อมในการผลิตด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระยะยาว โดยอยู่ภายใต้นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยประโยคว่า
“ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และรักษาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งระยะเวลาในการส่งมอบ”

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญกว่า 50 ปี ประกอบกับทีมงานที่แข็งแกร่ง และมาตรฐานแห่งเทคโนโลยีที่นำสมัย ทำให้ บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร กรุ๊ป (ประเทศญี่ปุ่น) สามารถขยายเครือข่ายสาขาออกไปถึง 19 สาขาทั่วโลก เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและฉับไว โดยมีสาชาต่าง ๆ ดังนี้
ประเทศญี่ปุ่น : โตเกียว, โอซาก้า, โตโยฮาชิ, โตโฮคุ, คุมาโมโต้ และ นาโกย่า.
เขตเอเชียแปซิฟิก : ประเทศไทย (กรุงเทพฯ และ อยุธยา), ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย (ปีนัง, โจฮอร์ บาห์รู, กัวลาลัมเปอร์), ประเทศจีน (ฮ่องกง, ต้าเหลียน, ดองกวน, ซูโจว, เทียนจิน, ซองชาน, เซิ่นเจิ้น), ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศเวียดนาม.
ทวีปอเมริกา : ประเทศสหรัฐอเมริกา (เมืองซานดิเอโก้), ประเทศเม็กซิโก (เรโนซา, ทิจวนนัม)