ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

CHIYODA INTEGRE (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด)

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง
– อายุ 21 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– สามารถยืนทำงานได้
– มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
– มีประสบการณ์ในการเบิกจ่าย Matterial.
– มีประสบการณ์เข้าเครืองจักร

สวัสดิการ: เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าอาหาร, ค่ากะ, ข้าวฟรี, รถรับ-ส่ง ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว, ประกันอุบติเหตุกลุ่ม, ชุดพนักงาน, เงินช่วยเหลือค่าคลอด, เงินช่วยเหลืองานศพบิดา-มารดา, ชุดพนักงาน, โบนัส

ผู้สนใจสามารถติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาสมัครได้ที่
บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 61 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต. บ้านโพ อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร 035-350707-13 ต่อ 1404
ติดต่อ: คุณอุมาพร/ฝ่ายบุคคล หรือ E-mail : recruit@ci-th.com

Chiyoda integre (thailand) co.,ltd

บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด

ด่วน

รับสมัครพนักงานแผนกสโตร์

คุณสมบัติ

– เพศชาย
– อายุ 22-28 ปี
– วุฒิ ม.ุ ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการเบิก-จ่าย และการจัดเก็บวัตถุดิบ
– สามารถขับขี่ Forklift ได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาสมัครได้ที่
บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 61 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮขเทค ต. บ้านโพ อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร 035-350707-13 ต่อ 1404
ติดต่อ: คุณอุมาพร/ฝ่ายบุคคล หรือ E-mail : recruit@ci-th.com